Bestyrelse

Formand:



John Anderberg
Tlf. 40 35 62 13
mail: john@anderberg.in

Kasserer:



Elsebeth Stenbæk
Tlf. 61 60 19 03
eogpsten@gmail.com

Sekretær



Mariann Ottosen
Tlf. 23 98 82 08
mail: mottosen@live.dk

Bestyrelsesmedlem


Ruth Gammelgaard
Tlf. 50 54 59 79
mail: ruth.gammelgaard@outlook.dk
Bestyrelsesmedlem



Lillian Grønlund
Tlf. 60 70 64 30
mail: lig@post12.tele.dk

Dirigent



Bent Påske
Tlf. 21 21 20 78
mail: paaske@nodehandleren.dk

Bent Påske