Vi passer på dine data

1. Persondatapolitik for Slagelsekoret.dk

Ifølge Persondataforordningen har du ret til at vide, hvordan vi opbevarer og behandler dine personoplysninger, når du indmelder dig i Slagelsekoret. Ydermere er det i vores interesse, at du føler dig tryg ved at videregive dine oplysninger til os.

I det følgende beskrives, hvilke oplysninger Slagelsekoret indsamler og registrerer om dig, samt hvordan de opbevares og behandles.

1.1. Indsamling af persondata

Ved indmeldelse i Slagelsekoret indsamler vi følgende oplysninger om dig og din virksomhed:
• Fornavn og efternavn (evt. navn og e-mail på kontaktperson(er))
• Adresseoplysninger
• E-mailadresse
• Telefonnummer

De oplysninger, som du udleverer til os, anvender vi til intern registrering. Vi opbevarer disse data til brug, når vi skal i kontakt med dig samt skal fakturere for den halvårlige medlemskontingent og deltagelse i vores arrangementer/koncerter

De registrerede oplysninger opbevares på Slagelsekorets mail kartotek.

Slagelsekorets sekretær, kasserer samt vores regnskabs assistance hos har adgang til ovenstående registrerede oplysninger.

1.2. Behandling og videregivelse af persondata

1.2.1. Hjemmeside

Ved indmeldelse i Slagelsekoret registreres de oplyste data på www.slagelsekoret.dk – Herunder med navn, adresse og postnummer, telefonnummer og e-mailadresse.

1.2.3. Arrangementer

Tilmelding til Slagelsekorets arrangementer sker via en tilmeldingsformular på www.slagelsekoret.dk. Tilmeldingen går direkte til vores mail john@anderberg.in, hvortil Slagelsekorets sekretær registrerer tilmeldingen.

I forbindelse med afholdelse af arrangementer i Slagelsekoret, kan der forventes en udlevering af deltagerlister. Du kan derfor forvente, at følgende oplysninger om dig udleveres til de øvrige deltagere: Fornavn, efternavn, tlf.nr., e-mailadresse, samt evt. stemmegruppe.

Efter arrangementernes/koncerternes afholdelse skrives der highlights fra arrangementerne og lægges billeder op på vores hjemmeside samt i et nyhedsbrev. Der kan derfor forekomme billeder på hjemmesiden, hvor du som deltager er med på.

1.2.4. Slagelsekorets bestyrelse

Personoplysninger kan ved efterspørgsel videregives til bestyrelsen.

1.3. Slettepolitik

1.3.1. Arrangementer

Deltagerlister i forbindelse med arrangementer opbevares i op til 15 måneder efter arrangementets afholdelse, hvorefter de slettes. Slagelsekoret anvender ofte deltagerlisterne efterfølgende til at se, hvem der har deltaget i forskellige arrangementer, og om der deraf kan spores en interesse, der kan ligge til grund for kommende arrangementer. Deltagerlisterne gemmes også til administration af fakturering og betaling for deltagelse i arrangementer.

1.3.2. Mails

Mails modtages via mailsystemet Outlook og slettes ved årlig datarevision, når mails bedømmes ikke længere at have nogen relevans – dog op til 36 måneder.

1.4. Rettigheder for medlemmer af Slagelsekoret

Som medlem i Slagelsekoret har du altid ret til:
at få indsigt i, hvilke personoplysninger Slagelsekoret behandler om dig.
at få berigtiget, ajourført og slettet de personoplysninger, som Slagelsekoret har registreret om dig.
Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Slagelsekoret alle oplysninger, medmindre Slagelsekoret har mulighed for fortsat at opbevare oplysningerne efter en anden hjemmel.
Er behandlingen af personoplysningerne baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvorefter behandlingen vil ophøre, medmindre Slagelsekoret har pligt til at behandle personoplysningerne i henhold til anden lovgivning.
Du har efter skriftlig anmodning til Slagelsekoret mulighed for at få et udskrift af dine personoplysninger. Du har endvidere ret til at få oplyst, hvor længe dine oplysninger opbevares og efter hvilke kriterier.
Henvendelse i forbindelse med ovenstående bedes rettet til Slagelsekoret via mail til john@anderberg.in.

1.5. Datasikkerhed

Adgangen til mail samt hjemmesiden, er kun tilgængelig for formanden, kassereren og sekretæren.

2. Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til vores persondatapolitik og anvendelsen af cookies, er du meget velkommen til at kontakte Slagelsekoret på mail john@anderberg.in.

2.1. Dataansvarlig

Slagelsekorets sekretær er dataansvarlig for ovenstående registrerede oplysninger.

3. Klagevejledning

3.1. Slagelsekoret

Klager kan mailes til john@anderberg.in

3.2. Datatilsynet

Klager over Slagelsekorets behandling af personoplysninger skal rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K