Torsdag den 17. marts kl. 20.15 afholdes generalforsamling i forbindelse med vore øveaften.

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formandens og dirigentens beretninger
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2021 og budget for 2022
 4. Behandling af indkomne forslag, som skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
 5. Valg:
  a) Bestyrelsesmedlem: På valg Ruth Gammelgaard
  b) Bestyrelsesmedlem: Lillian Grønlund
  c) 1. Suppleant: Anne-Lise SørenseN
  d) 2. Suppleant: Lone True
  e) Revisor: På valg Frode Jensen
 6. Fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer
 7. Eventuelt

  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen

Bliv opdateret om korets aktiviteter via vore nyhedsbreve

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved et klik nederst på e-mailen.
Vi passer på dine personoplysninger. Se Slagelsekorets GDPR-side